વિશે ચૅગ્જ઼્યૂ Xiya ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કું, લિમિટેડ

ચૅગ્જ઼્યૂ Xiya ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કું, લિમિટેડ (અગાઉની ચૅગ્જ઼્યૂ Xiangyang ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કું, લિમિટેડ) ઉત્પાદન અનુભવ 30 વર્ષથી વધુ સાથે એક વૃદ્ધ ઉત્પાદક છે. તેના મુખ્ય ઉત્પાદનો વી પ્રકાર થર્મોમીટર, મેટલ સ્લીવમાં થર્મોમીટર, ઔદ્યોગિક કાચના થર્મોમીટરમાં, કાચ રોટર flowmeter, તેલ ભરેલી આઘાત-સાબિતી પ્રેશર ગેજ અને તાપમાન અન્ય પ્રકારના, પ્રવાહ અને દબાણ સાધનો વિવિધ પ્રકારના હોય છે.

તાજેતરના સમાચાર & ઘટનાઓ

  • કેવી રીતે થર્મોમીટર વિભાજિત કરવામાં આવે છે?

    કેવી રીતે થર્મોમીટર વિભાજિત કરવામાં આવે છે?

    હવે બજારમાં સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં થર્મોમીટર્સ વિભાજિત કરવામાં આવે છેઃ કાચના થર્મોમીટરમાં, સોના-ચાંદીની નાણાકીય પદ્ધતિ વિષેનું થર્મોમીટર, દબાણ થર્મોમીટર, સૂર્ય થર્મોમીટર, શરીર સપાટી તાપમાન દબાણ, સપાટી એકમ ...
  • મે 2019 માં, અમે ઉદ્યોગ-અગ્રણી આપોઆપ કાચના થર્મોમીટરમાં ઉત્પાદન સાધનસામગ્રી પરિચય !!

    મે 2019 માં, અમે ઉદ્યોગ-L પરિચય ...

    મે 2019 માં, અમે ઉદ્યોગ-અગ્રણી આપોઆપ કાચના થર્મોમીટરમાં ઉત્પાદન સાધનસામગ્રી પરિચય !!